Programy, projekty i działania podwyższające jakość edukacji, wychowania i opieki
realizowane w Szkole Podstawowej w Bychawie
roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

Nazwa programu lub projektu

Realizator

Odpowiedzialni za realizację w szkole

1.

Program dla szkół (szklanka mleka; owoce w szkole)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Dyrektor Szkoły

2.

Powszechna nauka pływania
„Umiem pływać”

Ministerstwo Sportu i Turystyki Urząd Miejski w Bychawie

Andrzej Miszczak
Anna Nawrocka

3.

Program „Trzymaj formę”

Główny Inspektorat Sanitarny

Agnieszka Daśko, Marzena Kasperek

4.

Kampania edukacyjna
„Dzień Bezpiecznego Internetu”

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

Krystyna Kostrzewska

5.

Projekt edukacyjny „Lekki tornister”

Sanepid Fundacja Rosa

Dorota Piskorska

6.

Program „Szkolny Klub Sportowy”

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS
w Lublinie

Andrzej Miszczak Elżbieta Głąb

7.

Szkoły Marzeń w Gminie Bychawa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Ewa Boguta

8.

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej – Nauka programowania w kl. I-III

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Bożena Warda

9.

Lubella inspiruje i edukuje – projekt edukacyjny na temat zdrowego odżywiania

Lubella

Agnieszka Drąg

10.

Program edukacyjny „Ratujemy
i uczymy ratować” przeznaczony
dla klas  I-III

WOŚP – Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowcu

Justyna Pawlik

11.

Projekt edukacyjny – Udzielanie pierwszej pomocy dla uczniów  gimnazjum – klasa III

Lubelska Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK – ODDZIAŁ W LUBLINIE

Renata Kryska

12.

Program „Odblaskowa Gmina”

Urząd Miejski w Bychawie, Komenda Miejska Policji
w Lublinie

Justyna Pawlik
Renata Kryska

13.

„Jestem bezpieczny”

Komenda Miejska Policji
w Lublinie

Regina Kloc
Artur Chrzanowski

14.

Program „Mediacje rówieśnicze”
(dla klas: VII i II-III oddz. gimn.)

Sąd Okręgowy w Lublinie

Agnieszka Drąg

15.

Program  - „Bieg po zdrowie” –edukacja przeciwkonikotynowa
dla kl. IV c

SANEPID w Lublinie

Anna Nawrocka
Marzena Kasperek

 

 

 

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie