Programy, projekty i działania podwyższające jakość edukacji, wychowania i opieki
realizowane w Szkole Podstawowej w Bychawie
roku szkolnym 2016/2017


 


Lp.


Nazwa
programu lub projektu
 


Realizator


Odpowiedzialni
za realizację
w szkole

1.

Program „Szklanka mleka”

Agencja Rynku Rolnego

Dyrektor Szkoły

2.

Program „Owoce w szkole”

Agencja Rynku Rolnego

Dyrektor Szkoły

3.


Powszechna nauka pływania „Umiem pływać”

Ministerstwo Sportu
 i
Turystyki,
Urząd Miejski
w Bychawie

Anna Nawrocka
Andrzej Miszczak


4.

Program
„Trzymaj formę”

Główny Inspektorat Sanitarny

Małgorzata Rapa
Marzena Kasperek


5.

Program „Klub Bezpiecznego Puchatka” – materiały edukacyjne.

Maspex,
Komenda Głowna Policji


Wychowawczynie klas I

6.


Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

MEN
 
Urszula Pytlak – nauczyciel bibliotekarz

 7.


Program promujący zdrowe odżywianie i prawa pacjenta dziecka –
„Prawa pacjenta – dziecka
w szkole"


NFZ

Elżbieta Małecka

 8.


Kampania edukacyjna
„Dzień
Bezpiecznego
Internetu” 


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa


Krystyna Kostrzewska

9
.

Projekt edukacyjny
 „Lekki tornister” 


Sanepid Fundacja Rosa

Dorota Piskorska

10.

Program
„Szkolny Klub Sportowy”

 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie

Andrzej Miszczak

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie