Dyrekcja Szkoły


Dyrektor Szkoły
Małgorzata Tudrujek

 


Wicedyrektor
Justyna Pawlik

 Grono Pedagogiczne

 


Przedmiot
 
Nauczyciele uczący
 Edukacja wczesnoszkolna
Teresa Czajka
Dorota Drążek
Zofia Fijołek
Małgorzata Grabczyńska
Elżbieta Małecka
Małgorzata Rapa
Anna Rymarz
Jolanta Stoczkowska
Bożena Szwałek
Bożena Warda
Sławomira Wrzesińska

 Język polski

Amelia Dziurda-Multan
Magdalena Konefał
Magdalena Miszczak
Anna Siek
Jarosław Wilczyński Język angielski
Ewa Boguta
Małgorzata Kukiełka-Sadło
Justyna Pawlik
Dorota Piskorska

Język niemiecki
Weronika Jedynak

Język francuski

Małgorzata Kukiełka-Sadło

 Matematyka
Elżbieta Flis
Joanna Kalicka

Renata Kryska
Henryka Łoś

Ewa Reszka
Monika Ziętek

 
Historia
 

Ewa Kaźmierak
Zbigniew MilanowskiWiedza o społeczeństwie

Zbigniew Milanowski


Edukacja dla bezpieczeństwa


Agnieszka Daśko
 Przyroda
Ewa Milanowska
Marzena Pasztaleniec-Serafińska

Biologia Marzena Pasztaleniec-Serafińska
Fizyka
Bogusław Golewski

Chemia
Joanna Kalicka
Bogusław Golewski

Geografia Ewa Wieczorkiewicz
 
Plastyka
 

Agnieszka Daśko
Krzysztof Mendykowski


 Muzyka
 
Krzysztof Mendykowski

Zajęcia komputerowe
Informatyka
 
Artur Chrzanowski
Dorota Drążek
 Zajęcia techniczne
Artur Chrzanowski
Regina Kloc

 Wychowanie fizyczne
Elżbieta Głąb
Krystyna Kostrzewska
Anna Nawrocka
Andrzej Miszczak

 Religia
Lidia Chomik
Monika Ziętek

 Świetlica
Małgorzata Korba

Wychowanie do życia w rodzinie
Regina Kloc
Anna Duda

 
Biblioteka
 

Urszula Pytlak
Elżbieta Korba

 
Pedagog szkolny
 

Marzena Kasperek
Agnieszka Drąg

Administracja

 Krystyna Kostrzewska  
główna księgowa

Barbara Pietrzak
kierownik gospodarczy

Anna Krajewska
samodzielny referent

Obsługa

Marzena Pawlas woźna szkolna
Danuta Gadzała woźna szkolna
Barbara Morzydusza woźna szkolna
Krystyna Szymczak woźna szkolna
Henryk Szymczak sezonowy palacz c.o., konserwator
Halina Sprawka rzemieślnik w zawodzie kucharza
Barbara Frączek pomoc kucharza
Iwona Sulowska pomoc kucharza
Bożena Mazurek pomoc kucharza
Krystyna Wojewódzka  intendent
Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie