Dyrekcja Szkoły


Dyrektor Szkoły
Małgorzata Tudrujek

 
Wicedyrektor
Justyna Pawlik

Wicedyrektor
Renata Kryska

 Grono Pedagogiczne

 


Przedmiot
 
Nauczyciele uczący
 Edukacja wczesnoszkolna
Teresa Czajka
Dorota Drążek
Małgorzata Grabczyńska
Małgorzata Korba
Elżbieta Małecka
Małgorzata Rapa
Anna Rymarz
Jolanta Stoczkowska
Bożena Szwałek
Bożena Warda
Sławomira Wrzesińska

 Język polski

Amelia Dziurda-Multan
Magdalena Konefał
Magdalena Miszczak
Anna Siek
Jarosław Wilczyński Język angielski
Ewa Boguta
Ewa Głaz
Małgorzata Kukiełka-Sadło
Justyna Pawlik
Dorota Piskorska

Język niemiecki
Weronika Jedynak

Język francuski

Małgorzata Kukiełka-Sadło

 Matematyka
Elżbieta Flis
Joanna Kalicka

Renata Kryska
Henryka Łoś

Ewa Reszka
Monika Ziętek

 
Historia
 

Ewa Kaźmierak
Zbigniew MilanowskiWiedza o społeczeństwie

Zbigniew Milanowski


Edukacja dla bezpieczeństwa


Agnieszka Daśko
 Przyroda
Ewa Milanowska
Marzena Pasztaleniec-Serafińska

Biologia Marzena Pasztaleniec-Serafińska
Fizyka
Bogusław Golewski

Chemia
Joanna Kalicka
Bogusław Golewski

Geografia Ewa Wieczorkiewicz
 
Plastyka
 
Agnieszka Daśko

 Muzyka
 
Krzysztof Mendykowski

Zajęcia komputerowe
Informatyka
 
Artur Chrzanowski
Dorota Drążek
Zenon Szydłowski
 Zajęcia techniczne
Artur Chrzanowski
Regina Kloc

 Wychowanie fizyczne
Elżbieta Głąb
Krystyna Kostrzewska
Anna Nawrocka
Andrzej Miszczak
Waldemar Kot


 Religia
Lidia Chomik
Monika Ziętek
ks. Łukasz Nizio

 Świetlica
Zofia Fijołek
Wychowanie do życia w rodzinie
Regina Kloc


 
Biblioteka
 

Urszula Pytlak
Elżbieta Korba

 
Pedagog szkolny
 

Marzena Kasperek
Agnieszka Drąg


Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie