Opieka pedagogiczna
 

Świetlica szkolna

Godziny pracy 700 - 1600

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

 

Pedagodzy szkolni

Godziny pracy pani Agnieszki Drąg
 

 Dzień tygodnia Godziny pracy
poniedziałek


7.30 -11.30


7.00 - 7.30 - dyżur w szatni
8.20 - 9.05 - zajęcia wspomagające
9.10 - 9.55 - zajęcia wspomagające

wtorek


10.30 - 15.00

10.55 -11.40 - zajęcia wspomagające
10.55 -11.40 - zajęcia wspomagające (co 2 tydzień)
14.40 - odprowadzanie


środa
 


7.30 - 12.00


7.00 - 7.30 - dyżur w szatni
7.30 - 8.15 - zajęcia wspomagające
7.30 - 8.15 - zajęcia wspomagające (co 2 tydzień)
10.05 -10.50 - zajęcia wspomagające

czwartek


10.30 - 14.30

10.55 - 11.40 - zajęcia wspomagające
11.45 -12.30 - zajęcia wspomagające


piątek
 


10.30 -15.00

10.55 -11.40 - zajęcia wspomagające
12.30 -13.00 - dyżur w stołówce szkolnej
13.00 -13.45 - zajęcia wspomagające


 

Godziny pracy pani Marzeny Kasperek

 Dzień tygodnia Godziny pracy
poniedziałek


10.00 – 15.00

(11.45 -12.30 - zajęcia korekcyjno- kompensacyjne/P)
( 13.50 - 14.35 - zajęcia korekcyjno- kompensacyjne)

wtorek


 7.30 – 11.30


(7.00 - 7.30 - dyżur w szatni)
(7.30 - 8.15 – zajęcia wspomagające)
(8.20 - 9.05 – zajęcia wspomagające)
(10.05 - 10.50 – zajęcia wspomagające/ co 2 tyg.)


środa
 


11.00 – 15.00

( 13.50 -14.05) odprowadzanie uczniów dojeżdżających)

czwartek

7.30 – 11.30

(7.00 - 7.30 - dyżur w szatni)
(7.30 - 8.15 – zajęcia korekcyjno - kompensacyjne)
(10.05 - 10.50 – zajęcia korekcyjno - kompensacyjne)
(11.45 -12.30 - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne/P)


piątek
 


7.30 – 11.30

(7.00 - 7.30- dyżur w szatni)
(7.30 - 8.15 – zajęcia wspomagające)
(8.20 - 9.05 – zajęcia wspomagające)
(9.10 - 9.55 – zajęcia wspomagające)
(10.05 - 10.50 – zajęcia wspomagające/ co 2 tyg.)


Ważne adresy i telefony

Nazwa instytucji Adres  Telefon
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Bychawa
ul. Andersa 2
0815660232
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji Lublin
ul. Młodej Polski 30
0817410930
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna (prywatna) Lublin
ul. Grottgera 9/1
0815250117 0815243787
Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki
i Terapii Rodzin
Lublin
ul. I Armii Wojska Polskiego 1
0815324822
Centrum Pomocy Psychologicznej
i Psychoterapii
Lublin
ul. Godebskiego 5/3
0815332244
Ośrodek Pomocy Społecznej Bychawa
ul. Piłsudskiego 22
0815660127
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Bychawa
ul. Pileckiego 12
0815661151
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnia Odwykowa Bychawa
ul. Pileckiego 12
0815660031
Wojewódzka Poradnia Odwykowa Lublin
ul. Abramowicka 4a
0817442228
Stowarzyszenie STOP, Punkt Interwencji Kryzysowej Lublin
ul. Towarowa 19
0817483889
Ośrodek Leczenia Uzależnień Lublin
ul. Karłowicza 1
0815322979
Stowarzyszenie POSTIS
(dla ofiar przemocy)
Lublin
ul. Plac Czechowicza 1
0815348661

Ogólnopolski Telefon - NIEBIESKA LINIA

0801120002

 

Opieka medyczna
 


Pielęgniarka szkolna

Opiekę lekarską pielęgniarską sprawuje piel. dypl. Renata Płaza
 codziennie w godzinach 8.00 – 15.00

Zadania związane z opieką nad uczniami:

1. Testy przesiewowe polegające na następnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, zaburzeń lub wad i postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatkowego wyniku testu przesiewowego.

2. Profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia).

3. Profilaktyka próchnicy zębów (fluoryzacja).

4. Udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.

5. Obowiązkowe szczepienia ochronne.

6. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie