Rok szkolny 2017/2018

Konsultacje i wywiadówki

wrzesień
15.09.2017 r. (piątek) - godz. 1600 - 1700
spotkania wychowawców z rodzicami

październik
4.10.2017 r. (środa) - godz. 1600 - 1700
 indywidualne konsultacje nauczycieli z rodzicami

listopad
8.11.2017 r. (środa) - godz. 1600 - 1700
 indywidualne konsultacje nauczycieli z rodzicami

grudzień
6.12.2017 r. (środa) -  godz. 1600 - 1700
spotkanie nauczycieli z rodzicami w ramach wywiadówki (śródroczne)

styczeń
24.01.2018 r. (środa) -  godz. 1600 - 1700
spotkanie nauczycieli z rodzicami w ramach wywiadówki (za I półrocze)marzec
7.03.2018 r. (środa) - godz. 1600 - 1700 
 indywidualne konsultacje nauczycieli z rodzicami

kwiecień
4.04. 2018 r. (środa) - godz. 1600 - 1700 
indywidualne konsultacje nauczycieli z rodzicami

26.04.2018 r.(czwartek) –
godz. 1600 - 1700 
spotkanie nauczycieli z rodzicami w ramach wywiadówki (śródroczne)

czerwiec
6.06.2018 r. (środa) - godz. 1600 - 1700 
indywidualne konsultacje nauczycieli z rodzicami 

 

 

 

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie