Rok szkolny 2016/2017

 

      Ogólnopolski Turniej „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”

W sobotę, 13 maja 2017 roku uczniowie klasy V b – Agata Sękowska, Weronika Winiarczyk, Paweł Straszewski i Szymon Sawicki wzięli udział w XL Ogólnopolskim Turnieju „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” dla szkół podstawowych i gimnazjów. Eliminacje powiatowe przygotowała Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie. W turnieju wzięło udział 16 szkół. Nasza czwórka wywalczyła 7 miejsce. Dzieciaki spisały się na medal. Nie dość, że musiały zaliczyć egzamin pisemny, to jeszcze udowodniły, że jazda rowerem po „miasteczku ruchu drogowego” to dla nich przysłowiowa „pestka”. Uczniowie nieźle poradzili sobie z arcytrudnym torem przeszkód, choć nie mieli możliwości trenować na torze najeżonym trudnościami, a w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej byli bezkonkurencyjni. Pani Renata Płaza przeprowadziła im takie szkolenie, że nie mieli prawa się pomylić. Gratulujemy sukcesów.
                                                                                           Wychowawca Teresa Tracz

     Książka – uczy, bawi, wychowuje

Czytanie ma ogromny wpływ na rozwój dziecka, a dom rodzinny najsilniej oddziałuje na rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci. To właśnie w domu rodzinnym ma miejsce pierwszy kontakt dziecka z książką. Tę prawdę postanowiliśmy przypomnieć rodzicom w czasie wywiadówki 10 V 2017 r. W holu głównym szkoły została zorganizowana wystawa – przesłanie dla rodziców, zachęcająca do podjęcia niełatwego we współczesnym świecie zadania – wprowadzenia dziecka w świat książki oraz towarzyszenia mu na tej drodze. Podczas spotkania z wychowawcami rodzice otrzymali również broszurki z informacjami o korzyściach płynących z czytania oraz z pomysłami, jak wspierać czytelnictwo swoich dzieci. Wszak ,,Czym skorupka za młodu nasiąknie…” Wyżej wymienione działania zostały podjęte w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, do którego przystąpiła nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym.
                                                                                         Nauczyciele bibliotekarze

     Sport szkolny - mini piłka nożna

W środę 10 maja w Bychawie na murawie „Orlika" rozegrane zostały Gminne Igrzyska w mini piłce nożnej dziewcząt i chłopców. Drużyna dziewcząt zajęła II miejsce, ulegając rywalkom ze Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej, chłopcy wygrali, pokonując kolegów z Woli Gałęzowskiej i Starej Wsi Drugiej. Już na drugi dzień, 11 maja, odbyły się eliminacje powiatowe podczas których drużyna naszych chłopców odniosła kolejne zwycięstwo, awansując do zawodów powiatowych. Gratulacje!

      Uczniowie opracowali „Szkolną encyklopedię bohaterów książkowych"

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, uczniowie klas drugich i trzecich na początku maja zakończyli realizację projektu edukacyjnego „Tworzymy szkolną encyklopedię bohaterów książkowych". Celem projektu było rozwijanie u dzieci pasji czytania i pozytywnego nastawienia do książek oraz zachęcenie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji w księgozbiorze szkolnym. Zadaniem uczniów było wyszukanie bohatera literackiego na wskazaną literę alfabetu, zapoznanie się z treścią książki, w której występuje bohater oraz opracowanie karty do „Szkolnej encyklopedii bohaterów książkowych". Uczniowie zaprezentowali swoim kolegom z równoległych klas przygotowane karty encyklopedii zawierające ilustracje i krótkie opisy bohaterów książek.
„Szkolna encyklopedia bohaterów książkowych" w całości zostanie zaprezentowana w czerwcu w szkolnej bibliotece. Serdecznie zapraszamy na prezentację.

                                                      Małgorzata Grabczyńska, Jolanta Stoczkowska, Teresa Czajka,
                                           Sławomira Wrzesińska, Bożena Warda, Dorota Drążek, Elżbieta Małecka


      Świętujemy rocznicę

8 maja w naszej szkole odbył się apel poświęcony 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

 

      Spotkania wychowawców z rodzicami

Dnia 10 maja 2017 r. /środa/ odbędą się spotkania z rodzicami wg harmonogramu:

1615 – 1715 – spotkania w salach z wychowawcami klas I – III
1715 – 1815 – spotkania w salach z wychowawcami klas IV – VI

Prosimy o niezawodne przybycie.

 

       Informacja dla rodziców


2, 4 i 5 maja 2017 r. - dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

      Zaproszenie


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zapraszają dzieci 7 i 6-letnie Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie oraz Akademii Poziomkowej na dni otwarte, które odbędą się w dniach 16-17 maja 2017 r. W tych dniach przedszkolaki będą miały okazję poznać bliżej swoją przyszłą szkołę w której będą się uczyć w roku szkolnym 2017/2018.
                                                                                                 Serdecznie zapraszamy

 

     „Czytam sobie i rysuję"

W kwietniu uczniowie klas pierwszych wzięli udział w projekcie "Czytam sobie i rysuję"  realizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem projektu było rozwijanie u najmłodszych pasji czytania, zachęcenie do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz inspirowanie twórczości plastycznej. Uczestnicząc w projekcie każdy pierwszak miał za zadanie wypożyczyć w bibliotece szkolnej książkę z ulubionym bohaterem i zapoznać się z treścią tej lektury w domu. Podczas zajęć w szkole dzieci wykonały prace plastyczne do przeczytanych książek, a na odwrocie rysunku samodzielnie zapisały tytuł ilustrowanej książki oraz swoje imię i nazwisko jako ilustratora. Podsumowaniem projektu była prezentacja swoich prac kolegom i koleżankom w klasie oraz zorganizowanie wystawy na korytarzu szkolnym dla całej społeczności szkolnej i rodziców.
                                                                                                                   Małgorzata Rapa

     W zaczarowanym świecie poety Zbigniewa Dmitrocy

Przysłowie mówiące o tym, że współpraca się opłaca sprawdziło się 26.04.2017 r. Dzięki współdziałaniu bibliotek: szkolnej i publicznej, nasi uczniowie mogli uczestniczyć w spotkaniu autorskim z poetą Zbigniewem Dmitrocą i ilustratorką Magdaleną Józefczuk-Dmitrocą. Organizatorem spotkania była Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie. Wzięły w nim udział klasy: II a, III a, III c. W czasie spotkania poeta zabrał dzieci w zaczarowany świat swoich wierszy, które przedstawił w zabawnej formie „Teatrzyk jak się patrzy”. Osobiście recytował swoje teksty, a uczniowie towarzyszyli mu tworząc spontaniczną minidramę z wykorzystaniem rekwizytów przygotowanych przez jego żonę Magdalenę Józefczuk-Dmitrocę. Ciekawe uzupełnienie spotkania stanowiła wystawa ilustracji do książek i podręczników autorstwa p. Magdaleny Dmitrocy. Na zakończenie, łowcy autografów mogli spełnić swoje pragnienie i uzyskać pamiątkowy podpis poety. Spotkanie z autorem było ciekawą podróżą w świat poezji i wyobraźni oraz świetną formą nauki i zabawy. Było również wydarzeniem promującym czytelnictwo wśród uczniów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3.
                                                                                                              S. Wrzesińska

     Spotkanie z rodzicami uczniów przyszłych klas I Szkoły Podstawowej w Bychawie

Przed zakończeniem okresu rekrutacji uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018,
19 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Bychawie odbyło się spotkanie informacyjne połączone z prelekcją na temat "Moje dziecko w szkole" dla rodziców dzieci 6 i 7-letnich, które we wrześniu rozpoczną naukę w klasie I.
Spotkanie miało charakter informacyjny. Przybyłych rodziców i przyszłych uczniów powitała Pani Dyrektor Małgorzata Tudrujek. Zapoznała ona obecnych ze strukturą pracy szkoły i planowaną organizacją pracy w klasach pierwszych w przyszłym roku szkolnym. Poinformowała rodziców o pracy świetlicy szkolnej, a także o możliwości skorzystania z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły.
Następnie głos zabrała pani Sławomira Wrzesińska i zapoznała rodziców z elementami, które decydują o tym czy dziecko jest gotowe na podjęcie nauki w I klasie szkoły podstawowej
Ofertę edukacyjną naszej szkoły przedstawiła pani Bożena Warda, posiłkując się przygotowaną przez siebie prezentacją multimedialną.
Podczas gdy rodzice poznawali ofertę edukacyjną szkoły, dzieci miały możliwość obejrzenia sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, sali zabaw, sali komputerowej, świetlicy i szatni szkolnej.
Po zaprezentowaniu przygotowanych informacji, pani Dyrektor Małgorzata Tudrujek wraz z pozostałymi nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej odpowiadały na pytania przybyłych gości.
Następnie Pani Dyrektor zaprosiła rodziców do zwiedzenia szkoły. Rodzice obejrzeli wybrane klasy szkolne.
Wszystkim rodzicom dziękujemy za poświęcony czas i przybycie na spotkanie.
Serdecznie zachęcamy do zapisywania dzieci do naszej szkoły.
                                                                                                           M. Grabczyńska


     Organizacja egzaminu na kartę rowerową

Zarządzenie Nr 15/2017
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychawie
z dnia 28.04.2017 r.
w sprawie: organizacji egzaminu na kartę rowerową.

Na podstawie art. 21 ust.2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskania karty rowerowej zarządza się co następuje:

§ 1
Egzamin na kartę rowerową w Szkole Podstawowej w Bychawie
odbędzie się wg następującego harmonogramu:
- 30.05.2017 r. – godz. 14.30 – część teoretyczna i praktyczna dla uczniów klasy IV b
oraz dla uczniów kl. V-tej i VI-tej, którzy nie posiadają karty rowerowej.
- 31.05.2017 r.- godz. 13.40 - część teoretyczna i praktyczna - kl. IV c,
- 21.06.2017 r.- godz. 14.30 - część teoretyczna i praktyczna - kl. IV a.

§ 2
Część teoretyczna egzaminu będzie miała formę testu pisemnego i trwała 35 minut. Część praktyczna egzaminu odbędzie się na placu szkolnym i będzie trwała 10 minut.

§ 3
Za organizację i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową odpowiada pan Zenon Szydłowski – nauczyciel zajęć technicznych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

       WYGRAJ SUKCES – ciąg dalszy nastąpi!

2346! (rekord tego konkursu - największy konkurs wokalny w Europie) wokalistów wzięło udział w kwalifikacjach wstępnych 22 Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Kwalifikacje odbyły się w 54 ośrodkach całej Polsce.
26 kwietnia konkurs zawitał (po raz pierwszy ) do Bychawskiego Domu Kultury. Komisja artystyczna w składzie: Jarosław Piątkowski (założyciel konkursu), Edmund Kuryluk, wytypowała 14 wokalistów do kolejnego etapu. Eliza Kusy „wyśpiewała” kwalifikacje do II-go etapu regionalnego! Jest to tym większy sukces, że Eliza była jedyną wokalistką reprezentującą szkoły. Pozostali uczestnicy konkursu przygotowywani byli pod opieką instruktorów z różnych domów kultury województwa lubelskiego .Po tych eliminacjach w całej Polsce do II-go etapu zakwalifikowało się 700 wokalistów, który odbędzie się od18 maja do 2 czerwca 2017 r.
Gratulacje też dla naszych uczennic (Alicja Korba i Alicja Surma), które zostały wyróżnione w tym konkursie. Dziewczynki reprezentowały Bychawskie Centrum Kultury.
Protokół z kwalifikacji wstępnych 22 Konkursu Piosenki "Wygraj Sukces" - tutaj
Przypomnienie!
Trwa internetowe głosowanie tegorocznej edycji 22 Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Jeżeli podoba Ci się wykonanie piosenki pt. „Płacze moje serce” w wykonaniu Elizy Kusy wyślij SMS o treści ws.2 na numer 71051
Wykonawca z największą liczbą głosów wystąpi w finałowym konkursie!
Głosowanie trwa do 2 czerwca 2017 r. Poinformuj wszystkich znajomych, rodzinę i sąsiadów!
Link do głosowania - tutaj

                                                                                             Krzysztof Mendykowski

     Nasi uczniowie na Spotkaniu Międzypokoleniowym w BCK

Dnia 23 kwietnia 2017 r. uczniowie kl. I a Szkoły Podstawowej w Bychawie wzięli udział w części artystycznej skierowanej do ludzi starszych w ramach Spotkań Międzypokoleniowych. W prezentacji wystąpiły również uczennice Maria Mituła i Zuzanna Marcinek. Gromkie brawa i uśmiechy na twarzach świadczyły o tym, że występ podobał się zgromadzonej w Bychawskim Centrum Kultury publiczności.
                                                                                                            Elżbieta Małecka
  

     Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Postępowanie rekrutacyjne:
1. Postępowanie rekrutacyjne może rozpocząć się po uzgodnieniu z organem prowadzącym liczby oddziałów i ich liczebności, z zachowaniem miejsc rezerwowych dla uczniów przebywających do szkoły w ciągu roku szkolnego, zamieszkałych w obwodzie szkoły.
2. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.
3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
4. Warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie do dyrektora szkoły przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata wniosku na druku określonym przez szkołę wraz z wymaganymi dokumentami. Wzór wniosku oraz wzory oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacji do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.
5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 określa zarządzenie Nr 37/OW/2017 Burmistrza Bychawy z dnia 30 marca 2017 r. (które stanowi zał. nr 1).
6. Kryteria rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i ich punktację określa uchwała Nr XVII/171/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 16 lutego 2017 r. (która stanowi zał. nr 2).
7. W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 45 pkt.
8. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły kolejno wg uzyskanej liczby punktów w zależności od liczby wolnych miejsc.
9. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników decyzję o przyjęciu kandydata (kandydatów) podejmuje komisja rekrutacyjna.
10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 10. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
12. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt 12, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
Bychawa, dnia 7.04.2017 r.

Uchwała Nr XXVI/171/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 16 lutego 2017 r.    -    otwórz
Zarządzenie Nr 37/OW/2017 Burmistrza Bychawy z dnia 30 marca 2017 r.           -    otwórz
Wniosek o przyjęcie do klasy I     -    pobierz
Oświadczenie woli przyjęcia i uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej w Bychawie - pobierz
Oświadczenie do kryterium nr 2    -    pobierz
Oświadczenie do kryterium nr 3    -    pobierz       
Oświadczenie do kryterium nr 4    -    pobierz
Oświadczenie do kryterium nr 5    -    pobierz
Oświadczenie do kryterium nr 6    -    pobierz
Oświadczenie do kryterium nr 7    -    pobierz    Informacja dla rodziców dzieci siedmioletnich i sześcioletnich o zasadach przyjmowania
    do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Bychawie w roku szkolnym 2017/2018

I. Obwód Szkoły Podstawowej w Bychawie obejmuje: Bychawa miasto, Gałęzów - Kolonia Pierwsza, Osowa Kolonia, Wola Duża – Kolonia, Leśniczówka, Łęczyca, Marysin, Osowa, Podzamcze, Wandzin, Wola Duża, Zadębie, Wincentówek, Zdrapy, Olszowiec – Kolonia, Olszowiec, Romanów.

II. Obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2017/2018 objęte są dzieci siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Bychawie, które przyjmuje się do szkoły na podstawie zgłoszenia. Wzór zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 kwietnia 2017r. Ponadto, rodzice/prawni opiekunowie dziecka, które ma inne miejsce zameldowania niż miejsce zamieszkania składają oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka w obwodzie Szkoły Podstawowej w Bychawie.

III. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko:
- korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo
- posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.

IV. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

Terminy rekrutacji będą ogłoszone zarządzeniem Burmistrza Bychawy.

Bychawa, dnia 30.03.2017 r.

Karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej w Bychawie    -    pobierz
Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do kl. I                  -    pobierz
Oświadczenie o miejscu zamieszkania                                      -    pobierz

      Informacja dla rodziców

 Uchwała nr 2/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Bychawie
z dnia 20 marca 2017r.
w sprawie zmian w statucie szkoły

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 52 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1 W statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 41 ust. 4 pkt 2 przecinek zastępuje się średnikiem, i dodaje się: „w przypadku nieobecności, dostarczenia wychowawcy oddziału, pisemnego usprawiedliwienia w ciągu 2 tygodni od pierwszego dnia nieobecności dziecka w szkole,”

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

                                                                                       Przewodniczący Rady Pedagogicznej
                                                                                        ………………………………………

UZASADNIENIE
Wypełnienie ustawowych zadań Rady Pedagogicznej w ramach kompetencji stanowiących.

      

więcej...

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie

7