Rok szkolny 2016/2017


 

     Nasi uczniowie na Spotkaniu Międzypokoleniowym w BCK

Dnia 23 kwietnia 2017 r. uczniowie kl. I a Szkoły Podstawowej w Bychawie wzięli udział w części artystycznej skierowanej do ludzi starszych w ramach Spotkań Międzypokoleniowych. W prezentacji wystąpiły również uczennice Maria Mituła i Zuzanna Marcinek. Gromkie brawa i uśmiechy na twarzach świadczyły o tym, że występ podobał się zgromadzonej w Bychawskim Centrum Kultury publiczności.
                                                                                                            Elżbieta Małecka

     Świąteczne życzenia

 

     Spotkanie wielkanocne w klasie III d

Dnia 12 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie wielkanocne w kl. III d. Uczniowie przygotowali świąteczny stół i podzielili się jajkiem, składając sobie świąteczne życzenia.
                                                                                                           Elżbieta Małecka

      ZAPROSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zapraszają  rodziców  dzieci  7 i  6-letnich  na   spotkanie   informacyjne   połączone
z prelekcją na temat: Moje dziecko w szkole".
Spotkanie odbędzie się 19 kwietnia 2017 r. o godz. 16.30 w Szkole Podstawowej
w Bychawie (świetlica).

 

     Eliza i Natalia w studiu

Laureatki konkursów piosenki: Eliza Kusy (XIV Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej w Krężnicy Jarej - II miejsce) i Natalia Grabowska (szkolny konkurs piosenki - I miejsce), 14 marca 2017 roku w studio Dźwiękownia Trzecia Kolonia nagrały swoje konkursowe piosenki. Podziękowania dla p. Darka Hanaja za kolejne sympatyczne spotkanie i cierpliwość do nas podczas rejestracji dźwięku i obrazu. Zapraszamy do obejrzenia na youtube - Eliza, Natalia.
                                                                                                      Krzysztof Mendykowski

     Finał Wojewódzki Turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”

6.04.2017 roku odbył się Lubelski Finał Wojewódzki XVII Edycji Turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”. Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Bychawie jesienią wygrała powiatowy turniej i zakwalifikowała się do rozgrywek wojewódzkich w kategorii chłopców U 12 (klasy czwarte i piąte). Miejsce zawodów zostało ustalone przez organizatora, więc trzeba było dotrzeć do Międzyrzeca Podlaskiego. Piłkarze wyjechali o godzinie 6.30 i po dwóch godzinach podróży zameldowali się na obiektach sportowych MOSIR. Po rejestracji i weryfikacji zawodników okazało się, że w naszej kategorii jest sześć grup po cztery zespoły w każdej, tj. 24 drużyny.
Zespoły rozgrywały mecze w grupach systemem „każdy z każdym”. Z każdej z tych grup wyłoniono mistrzów, którzy awansowali do dalszych rozgrywek. Było to sześć zespołów, awansowały również dwie drużyny z najlepszym bilansem punktowym wyliczonym przez sędziów.
Na nasze nieszczęście po przyjeździe na miejsce okazało się, że nasz bramkarz z powodów zdrowotnych nie może wystąpić w turnieju. Należało ustalić, który zawodnik grający w polu będzie mógł go zastąpić. Po oficjalnym i bardzo uroczystym otwarciu turnieju rozpoczęły się rozgrywki. Pierwszy mecz z drużyną ze Świdnika zakończył się naszą porażką 1:3, drugi z ekipą z Krasnegostawu 1:5, a trzeci zremisowaliśmy 1:1 z gospodarzem i zajęliśmy czwarte miejsce w grupie, co dało nam 19 miejsce w końcowej klasyfikacji. Każdy sportowiec otrzymał od organizatora medal, torbę z napojami i słodyczami. Zostaliśmy też zaproszeni na obiad. Byliśmy już bardzo zmęczeni, a silne emocje wciąż jeszcze nas nie opuszczały, więc do Bychawy dotarliśmy po godzinie 17-ej pełni niezapomnianych wrażeń.
Drużyna wystąpiła w następującym składzie: Karol Zarzeczny (V a), Kacper Karmiński (V a), Kamil Osmoliński (V a), Michał Szmit (V a), Michał Głąb (V b), Łukasz Marzec (V b), Michał Podolski (V b), Olaf Prącik (IV c), Szymon Baran (IV c), Jakub Kalicki (IV a).
                                                                                                              Andrzej Miszczak

     Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Postępowanie rekrutacyjne:
1. Postępowanie rekrutacyjne może rozpocząć się po uzgodnieniu z organem prowadzącym liczby oddziałów i ich liczebności, z zachowaniem miejsc rezerwowych dla uczniów przebywających do szkoły w ciągu roku szkolnego, zamieszkałych w obwodzie szkoły.
2. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.
3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
4. Warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie do dyrektora szkoły przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata wniosku na druku określonym przez szkołę wraz z wymaganymi dokumentami. Wzór wniosku oraz wzory oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacji do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.
5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 określa zarządzenie Nr 37/OW/2017 Burmistrza Bychawy z dnia 30 marca 2017 r. (które stanowi zał. nr 1).
6. Kryteria rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i ich punktację określa uchwała Nr XVII/171/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 16 lutego 2017 r. (która stanowi zał. nr 2).
7. W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 45 pkt.
8. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły kolejno wg uzyskanej liczby punktów w zależności od liczby wolnych miejsc.
9. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników decyzję o przyjęciu kandydata (kandydatów) podejmuje komisja rekrutacyjna.
10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 10. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
12. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt 12, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
Bychawa, dnia 7.04.2017 r.

Uchwała Nr XXVI/171/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 16 lutego 2017 r.    -    otwórz
Zarządzenie Nr 37/OW/2017 Burmistrza Bychawy z dnia 30 marca 2017 r.           -    otwórz
Wniosek o przyjęcie do klasy I     -    pobierz
Oświadczenie do kryterium nr 3    -    pobierz       
Oświadczenie do kryterium nr 4    -    pobierz
Oświadczenie do kryterium nr 5    -    pobierz
Oświadczenie do kryterium nr 6    -    pobierz
Oświadczenie do kryterium nr 7    -    pobierz

 

     Savoir-vivre w domu i w szkole

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w miesiącu marcu, uczniowie klasy VI d na zajęciach z wychowawcą realizowali projekt: „Savoir-vivre w domu i w szkole – książki podpowiadają, jak się zachować”. Głównym celem projektu było kształtowanie u uczniów kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach życiowych oraz kształcenie umiejętności korzystania z książek popularnonaukowych i stron internetowych poświęconych kulturze zachowania. W zbiorach biblioteki szkolnej szóstoklasiści wyszukiwali książki związane tematycznie z savoir-vivre'em i tworzyli na ich podstawie scenki sytuacyjne przedstawiające różne zachowania. Następnie wykonywali w grupach plakaty ilustrujące pożądane postawy w różnych okolicznościach życiowych. Scenki i plakaty zostały zaprezentowane na forum klasy. Plakaty zostały również wyeksponowane na korytarzu szkolnym, aby mogli je obejrzeć inni uczniowie w szkole.
                                                                                                               Andrzej Miszczak

     Szkolny konkurs czytelniczy i plastyczny „W krainie przygód i tajemnic”

30  marca  2017 r.  odbyło  się  uroczyste  ogłoszenie  wyników   szkolnego  konkursu  czytelniczego
„W krainie przygód i tajemnic”. Konkurs został zorganizowany przez bibliotekę szkolną w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3. Adresowany był do uczniów kl. II. Pytania konkursowe dotyczyły treści książek z serii „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” szwedzkich autorów Martina Widmarka i Heleny Willis. Książki te od kilku lat należą do czołówki listy bestsellerów literatury dziecięcej w Szwecji. Pokochały je również polskie dzieci.
W szkolnym konkursie czytelniczym wzięło udział 57 drugoklasistów. Nagrody ufundowała Rada Rodziców. Najlepsze wyniki uzyskali:
kl. II a: Julia Baczewska , Jadwiga Czajczyk, Zuzanna Frączek, Alicja Jaros, Jan Karsai-Flis, Oliwia Kmieć, Aleksandra Konefał, Jakub Korba, Krystian Mazik, Erwin Rechul, Iga Regmunt, Jakub Wójcicki.
kl. II b: Julia Bielak, Zuzanna Błasik, Filip Lemiecha, Karina Pizoń, Amelia Prącik, Milena Przech, Dominik Rożenek, Maciej Rubaj, Oliwia Uniłowska, Mateusz Wieczorkiewicz.
kl. II c: Weronika Gierak, Karolina Głąb, Kacper Igras, Paweł Podolak, Gabriela Rybaczek, Jakub Todys.
Konkursowi czytelniczemu towarzyszył konkurs plastyczny na najciekawszą ilustrację do przeczytanej książki. Najpiękniejsze i najciekawsze prace zostały nagrodzone i wyeksponowane na wystawie w bibliotece szkolnej.
                                                                                   Urszula Pytlak-nauczyciel bibliotekarz

     Spotkanie z rodzicami

W czwartek 30 marca w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie dla rodziców z przedstawicielem policji na temat „Rola rodzica w zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku w cyberprzestrzeni”.
Na wstępie pani dyrektor Małgorzata Tudrujek przeczytała pismo ministra Macieja Kopcia (MEN)  związane z występującym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pismo dotyczyło głównie zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych.
Następnie pogadankę dla rodziców wygłosił komendant Policji w Bychawie pan Grzegorz Szacoń. Mówił o zagrożeniach w sieci i o tym, jak ogromna odpowiedzialność w zapewnieniu dzieciom  bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni spoczywa na rodzicach.
Szkoda tylko, że tak niewielu rodziców przyszło na to spotkanie.


    Informacja dla rodziców dzieci siedmioletnich i sześcioletnich o zasadach przyjmowania
    do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Bychawie w roku szkolnym 2017/2018

I. Obwód Szkoły Podstawowej w Bychawie obejmuje: Bychawa miasto, Gałęzów - Kolonia Pierwsza, Osowa Kolonia, Wola Duża – Kolonia, Leśniczówka, Łęczyca, Marysin, Osowa, Podzamcze, Wandzin, Wola Duża, Zadębie, Wincentówek, Zdrapy, Olszowiec – Kolonia, Olszowiec, Romanów.

II. Obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2017/2018 objęte są dzieci siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Bychawie, które przyjmuje się do szkoły na podstawie zgłoszenia. Wzór zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 kwietnia 2017r. Ponadto, rodzice/prawni opiekunowie dziecka, które ma inne miejsce zameldowania niż miejsce zamieszkania składają oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka w obwodzie Szkoły Podstawowej w Bychawie.

III. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko:
- korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo
- posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.

IV. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

Terminy rekrutacji będą ogłoszone zarządzeniem Burmistrza Bychawy.

Bychawa, dnia 30.03.2017 r.

Karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej w Bychawie    -    pobierz
Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do kl. I                  -    pobierz
Oświadczenie o miejscu zamieszkania                                      -    pobierz

 

     Tenis stołowy w kategorii drużynowej - dla wszystkich

25.03.2017 roku, za zgodą pani dyrektor Małgorzaty Tudrujek, w Szkole Podstawowej w Bychawie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza. Do zawodów zgłosiło się 29 drużyn tj. 58 zawodników. Były to ekipy męskie, żeńskie oraz mieszane. Turniej rozgrywany był systemem „do dwóch przegranych”. Każdy pojedynek między dwoma drużynami toczył się do trzech wygranych setów. Nie było podziału na kategorie wiekowe czy płeć. Udział mogli wziąć wszyscy chętni, zarówno z naszej miejscowości jak i z innych gmin. Wszystkie pojedynki rozgrywane były zgodnie z zasadą „fair play”, chociaż nie brakowało czasami dramaturgii, nerwów czy łez.
Wyniki tutaj
                                                                                                                Andrzej Miszczak

      Rozwijamy zainteresowania matematyczne uczniów

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” uczniowie klas: IVa i VIc realizowali projekt „Mały matematyk - zagadki logiczne i ciekawostki matematyczne”. Zadaniem każdego ucznia było przygotowanie plakatu z ciekawym zadaniem matematycznym – w formie rebusu, zagadki, krzyżówki czy łamigłówki. Pomysły czerpali z literatury matematycznej zgromadzonej w bibliotece szkolnej. Wykonane prace były prezentowane na forum klas. Uczniowie też rozwiązywali zaprezentowane zadania, często z sukcesem. Uczniowie innych klas mogą również włączyć się w ich rozwiązywanie. Plakaty znajdują się na dwóch gazetkach ściennych – w sali nr 10 i na korytarzu obok tej sali.
                                                                                          Ewa Reszka, Renata Kryska

     Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni


21 marca 2017 roku na konferencji prasowej poświęconej bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w internecie p. Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty zaapelowała do odpowiedzialnych za opiekę nad małoletnimi i wszystkich osób dorosłych o szczególne zwrócenie uwagi na zachowania dzieci dotyczące korzystania przez nie z zasobów cyfrowych. Konferencja, w której uczestniczyły również: p. Agnieszka Kępka, prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz p. komisarz Dorota Gil z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, została zwołana w związku z uzasadnionymi podejrzeniami o udział uczniów z województwa lubelskiego w grze nakłaniającej do okaleczeń ciała a w skrajnych przypadkach – do samobójstwa jej uczestników.
Kurator Oświaty zwróciła się z prośbą do dyrektorów i nauczycieli o podjęcie działań zmierzających do zapoznania rodziców z zagrożeniami płynącymi z nieostrożnego korzystania przez dzieci z zasobów sieci. Zaznaczyła, że z podobnym apelem wystąpił w liście do dyrektorów także resort edukacji; w piśmie minister Anny Zalewskiej zostały zamieszczone również wskazania dla rodziców dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu przez dzieci z gier komputerowych. Na zagrożenia z tym związane zwróciły ponadto uwagę p. komisarz Gil i p. prokurator Kępka apelując jednocześnie o kontakt z policją lub prokuraturą w sytuacji zagrożenia lub podejrzeń o próbie nakłaniania dziecka do niezgodnych z prawem postępowań.
Uczestnicy konferencji zaapelowali do mediów o włączenie się do akcji informowania rodziców i wszystkich osób dorosłych o zagrożeniach płynących z internetu oraz zwiększenia uwagi poświęcanej dzieciom, a zwłaszcza dozoru związanego z właściwym korzystaniem przez nie z urządzeń cyfrowych.

WAŻNE - Gdzie można uzyskać pomoc?

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów).
Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod numerem telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).
Gry komputerowe – oznaczenia
System PEGI (Pan-European Game Information) to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry z poziomem rozwoju młodego użytkownika. W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.
Na stronie internetowej www.pegi.info/pl/index/ można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.

     Podziękowanie dla naszej szkoły

 

       Głosujemy na Elizę!

Trwa internetowe głosowanie
tegorocznej edycji 22 Konkursu Piosenki
„Wygraj Sukces”

Jeżeli podoba Ci się wykonanie piosenki
pt. „Płacze moje serce” w wykonaniu Elizy Kusy
wyślij SMS o treści ws.2 na numer 71051

 Wykonawca z największą liczbą głosów
wystąpi w finałowym konkursie !!!
Głosowanie trwa do 2 czerwca 2017 r.

Poinformuj wszystkich znajomych,
rodzinę i sąsiadów!!!

Link do głosowania - tutaj

Krzysztof Mendykowski


     Wiosenne kanapki w klasie III d

Dnia 21 marca, w pierwszy dzień wiosny w czasie zajęć uczniowie klasy III D wykonywali wiosenne kanapki. Wiele radości sprawiało dzieciom tworzenie własnych „kanapkowych” kompozycji. Dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów, drugie śniadanie w tym dniu było smaczne, zdrowe i kolorowe.
                                                                                                           Elżbieta Małecka


     Klasa I b z wizytą w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Bychawie

21 marca uczniowie klasy I b gościli w Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Bychawie. Ciekawe zajęcia o tematyce wiosennej przygotowała dla przedszkolaków i pierwszaków pani Mirosława Spust wychowawczyni grupy „Pszczółki”. Maluchy i uczniowie wspólnie rozwiązywali zagadki, wyszukiwali ukrytych śladów wiosny, oglądali nasiona i cebulki przygotowane do siewu i sadzenia. Siali owies, rzeżuchę, pomidory. Sadzili cebulę i pietruszkę. Dzieci razem bawiły się przy muzyce, śpiewały piosenki i ćwiczyły. Po wesołej zabawie, zmęczone, z apetytem zajadały smaczne, wiosenne kanapki. Wspólnie spędzony czas upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze. Dziękujemy pani Mirosławie Spust, wychowawczyni grupy „Pszczółki” za zaproszenie i organizację spotkania.
                                                                                                            Małgorzata Rapa


     Pisanki i palmy wielkanocne

Uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji charytatywnej na rzecz Franka Kołodzieja. Wykonywali
z pomocą osób bliskich pisanki, palmy i stroiki wielkanocne. Spośród 180 pisanek i stroików wyróżniono prace następujących uczniów:
- w kategorii pisanka:
1. Hanna Dolecka /I a/
2. Iga Ziętek /II a/
3. Oliwia Uniłowska /II b/
4. Amelia Prącik /II b/
5. Szymon Lipiński /III a/
6. Jakub Wolski /III c/
7. Szymon Smyk /IV a/
8. Gabriela Hanaj /IV b/
9. Dawid Stoczkowski /IV b/
10. Alicja Piórkowska /VI c/

- w kategorii stroik wielkanocny:
1. Błażej Dyjak /I a/
2. Jakub Widomski /III c/
3. Karol Ziętek /III c/

Dzieci wykonały także 43 palmy. Wyróżniono prace następujących uczniów:
1. Bartłomiej Ponieważ /I c/
2. Weronika Polska /II a/
3. Paulina Marzec /II b/
4. Aleksandra Piórkowska /II c/
5. Wiktoria Drzewosz /V a/

Wszyscy uczniowie, którzy wykonali prace otrzymali pochwały i szóstki, oceny cząstkowe z religii. Pomimo, że nie wszyscy zostali wyróżnieni, to jednak myślimy, ze chęć niesienia pomocy Frankowi
i Jego uśmiech będzie dla nas wszystkich najwspanialszą nagrodą.
                                                                                     Katecheci: M. Ziętek, L. Chomik

      Wiosna!

21 marca uczniowie powitali pierwszy dzień wiosny przychodząc do szkoły w zielonych ubraniach. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.
                                                                                                  Samorząd Uczniowski

       Informacja dla rodziców

 Uchwała nr 2/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Bychawie
z dnia 20 marca 2017r.
w sprawie zmian w statucie szkoły

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 52 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1 W statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 41 ust. 4 pkt 2 przecinek zastępuje się średnikiem, i dodaje się: „w przypadku nieobecności, dostarczenia wychowawcy oddziału, pisemnego usprawiedliwienia w ciągu 2 tygodni od pierwszego dnia nieobecności dziecka w szkole,”

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

                                                                                       Przewodniczący Rady Pedagogicznej
                                                                                        ………………………………………

UZASADNIENIE
Wypełnienie ustawowych zadań Rady Pedagogicznej w ramach kompetencji stanowiących.

      

więcej...

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie

7